Naslovna strana www.mrkonjic-grad.com Login Login
Weather Forecast
 ta ima novo?
Aktuelnosti
Deavanja u gradu
Sa Balkane
Obavjetenja
Praznici
mrkonjic-grad.com
Iz grada
Sport
Kultura
Zanimljivosti
Biseri
 Mrkonji-Grad
O gradu
Priroda
Istorija
Mrkonji na Wikipediji
Foto-galerije
Vaniji telefoni
Karta grada
 Cyber MG
Poruke
Ljudi
Cyber kuhinja
Sjeanja
Zaboravljena vremena
Chat
Linkovi
 Usluge
Web dizajn
Reklamiranje
Sponzori
RSS 2.0

www.mrkonjic-grad.com
Na mrei od 2000.god.

www.kreativnije.com
Aktuelnosti -
 

 


UNDP: 'Veze meu nama'

21.12.2009.

16.12.2009. je u sveanoj sali Rektorata banjalukog Univerziteta promovisan UNDP-ov izvještaj o humanom razvoju za Bosnu i Hercegovinu pod nazivom “Veze meu nama”. Ova i sline prethodne publikacije koje je izradio UNDP, smatraju se jednim od najrelevantnijih dokumenata o stanju društvenog kapitala u BiH.

U izvještaju se, izmeu ostalog, navodi da je ”društveno tkivo ove zemlje još uvijek nejako i narušeno”, te da je “nivo društvenog povjerenja izuzetno nizak”.

Pored niza negativnih i poraavajuih statistikih podataka izvještaj donosi i nekoliko pozitivnih primjera. U sedmom poglavlju pod nazivom “zakljuci i preporuke” predstavljeno je samo 7 odabranih organizacija iz BiH, meu kojima i Udruenje gljivara i ljubitelja prirode.

U nastavku prenosimo tekst o Udruenju u cjelosti:

Studije sluaja o inkluzivnom društvenom kapitalu
Tokom izrade NHDR-a naišli smo na odreeni broj organizacija, udruenja i projekata koje, kako smatramo, daju izvrsne primjere inkluzivnog društvenog kapitala u BiH. Organizacije koje predstavljamo u daljem tekstu su stvorile mree raznolikosti – u smislu etnike pripadnosti, spola, dobi, statusa zaposlenja i brojnih drugih stvari koje osim toga esto premošuju i podjelu izmeu urbanog i ruralnog. U svakom od sluajeva, aktivnosti koje poduzimaju doprinose, na ovaj ili onaj nain, lokalnoj zajednici u kojoj su locirane, doprinosei ekonomskom razvoju, veem stepenu volonterskog rada, zaštiti lokalnog okoliša i unapreenje društvene kohezije. Ovi primjeri mogu sluiti kao uzori i demonstrirati potencijale aktivnog civilnog društva koje posjeduje kapacitete da prevazie granice i izgradi jae i raznolikije društvene veze.

Udruenje gljivara i ljubitelja prirode
U proteklih par godina, Mrkonji Grad, grad juno od Banja Luke stekao reputaciju zasnovanu na gljivama. Ovaj grad je, od 2003. godine, kroz rad Udruenja gljivara i ljubitelja prirode, postao simbol ne samo gljivarstva nego i entuzijazma i strasti za gljivarstvom kao oblikom razonode. Osnovni cilj organizacije je prikupljanje i razmjena znanja o razliitom vrstama gljiva, ali lista aktivnosti ovog udruenja daleko nadilazi navedeni cilj. Udruenje je 2008. godine osiguralo proglašenje zaštienog staništa gljiva – mikološkog rezervata na planini Lisini u blizini grada. Na 60 hektara ovog zaštienog staništa gljiva moe se pronai oko 500 razliitih vrsta gljiva. Kako objašnjava predsjednik udruenja, Borislav Mari, zaštita gljiva predstavlja vaan dio zaštite lokalnog okoliša, a njihova najnovija kampanja, „SOS za Lisinu“, obuhvata niz aktivnosti usmjerenih na zaštitu okoliša.

Aktivnosti udruenja obuhvataju i dva projekta kojima se direktno unapreuje turizam na podruju Lisine: sistem GPS praenja s obiljeenim izvorima vode, naseljima i podrujima bogatim gljivama u šumi, ukljuujui i odvojeno, posebne vrste gljiva; te izradu detaljne turistike mape sa vodiem o tome kako uivati u i ouvati prirodno okruenje. Vrhunac godišnjih aktivnosti udruenja su „Dani gljiva“ koji se od 2004. Godine odravaju svake godine zadnjeg vikenda u septembru. Nekih tri stotine posjetilaca skupa sa preko hiljadu uenika iz cijele zemlje dolaze u Mrkonji Grad na festival gljivarstva, edukaciju i izlobe.Kroz zajedniki interes, ove aktivnosti okupljaju entuzijaste iz svih krajeva BiH i šire. 335 njegovih lanova dolaze iz svih dijelova zemlje – iz oba entiteta, iz ruralnih i urbanih podruja i iz razliitih etnikih skupina. Znaajan broj ih je izvan BiH, iz blie regije, drugih dijelova Evrope pa sve do SAD-a. lanovi – muškarci i ene, dolaze iz razliitih dobnih skupina, od 16 do 75 godina.

Što se odrivosti tie, udruenje nešto finansijskih sredstava dobija od opštine, a ova sredstva pokrivaju oko 30% njihovih troškova. Ostatak dolazi od njihovih vlastitih aktivnosti usmjerenih na generisanje prihoda. Kada smo ga upitali o planovima za budunost, Mariu su prioriteti jasni – najprije završiti informativnu signalizaciju na stazama na planini Lisini, koji e biti integrisani u regionalnu mreu Zelenih puteva. Pored toga, njegov je san osnovati Gljivarski dom koji e pruati informacije o vrstama gljiva i zaštiti prirode. Udruenje gljivara demonstrira i znaaj i potencijal lanstva u udruenjima koje moe posluiti kao pokreta pozitivnih promjena u društvu, okupljajui ljude oko pitanja od zajednikog interesa na nain koji je na dobrobit kako ukljuenim pojedincima tako i široj zajednici.

Na osnovu intervjua sa Borislavom Mariem, predsjednikom Udruenja gljivara i ljubitelja prirode, 24. juni 2009. godine, Mrkonji Grad, RS, BiH. K. Koutkova i H. Fridberg.

Izvor: www.gljive.com


 

Podijeli na Facebook-u

Va komentar na tekst

Da biste poslali poruku morate biti registrovani na ovom sajtu.
Niste se jo registrovali?
Korisniko ime:
ifra:
Komentar:

Maksimalan broj slova po komentaru je 300.
Preostalo je jo slova.

 
Urednici sajta www.mrkonjic-grad.com ne odgovaraju za sadraj komentara posjetioca ovog sajta.
Urednici zadravaju pravo da komentare sa uvrijedljivim, vulgarnim i neprimjerenim sadrajem briu ili mijenjaju.
Ukoliko mislite da je neki od objavljenih komentara po bilo kom osnovu uvrijedljiv za vas, molimo da nas kontaktirate na adresu kontaktmrkonjic-grad.com sa zahtjevom da uklonimo neprimjereni komentar.
Donirajte novac u humanitarne svrhe!
Na istu temu: Gljivari
Obavjetenje: Obuka za odrivo sakupljanje gljiva 10.1.2018
Priroda je puna darova, to je jedan veliki supermarket na otvorenom krcat organskom hranom 19.11.2014
Ljubitelji prikupili oko 350 vrsta gljiva 29.9.2013
Balkana: Otvorena izloba gljiva 1.10.2012
Dani gljiva 2012 24.9.2012
Dani gljiva 2012. 14.9.2012
Obuka za gljivare 29.2.2012
Gljivarima na Lisini sua ispraznila korpe 26.9.2011
VII Dani gljiva u Mrkonjiu 12.9.2011
Lisina dragulj prirode 12.10.2010
Zavreni 7. Dani gljiva 7.10.2010
Lisina jedinstven rezervat gljiva 27.9.2010
7. Dani gljiva od 25. do 27.9.2010. 22.9.2010
Vikend na Lisini - Izvjetaj 12.12.2009
Ljubitelji prirode na Lisini 28.9.2009
Vikend na Lisini 9.9.2009
Promocija projekta Put gljiva 30.7.2009
Pronaena rijetka biljna vrsta na Lisini 9.7.2009
Organizovana posjeta farmi gljiva 18.5.2009
Poeo proces deminiranja Lisine 15.5.2009
Sauvati blago planine Lisine 19.12.2008
Sa mapom lake kroz gljivarske puteve 8.12.2008
Radionica o uzgoju gljiva 26.11.2008
Dani gljiva 5 - pregled deavanja 4.10.2008
Dani gljiva 5 - Foto galerija 1.10.2008
Dani gljiva 2008. 19.9.2008
Zatieno najvanije stanite gljiva na Lisini 25.6.2008
I etvrti put uspjeno 8.10.2007
Dani gljiva 2007. 17.9.2007
Lisina okupila ljubitelje prirode 8.10.2006
Za stomak i oko 4.10.2005
Zatitimo Lisinu! 30.11.2004
Gljivarski vikend 21.10.2004
Druguje sa gljivama 26.5.2004
Udruenje gljivara i ljubitelja prirode 17.4.2003
Proitajte jo i...
Hristos Vaskrse! 8.4.2018
Sretan Uskrs! 1.4.2018
Mrkonji Grad dobija novo mjesto za zabavu, Meridian stie u tvoj komiluk 23.3.2018
Vee Mrkonjiana u Beogradu - obavjetenje 14.3.2018
Srean 8. mart! 8.3.2018
Nagrada za najbolji auto sajt u BiH za lana naeg tima! 23.2.2018
Turnir u malom fudbalu Mrkonji Grad - raspored utakmica 17.1.2018
Obavjetenje: Obuka za odrivo sakupljanje gljiva 10.1.2018
Mir Boji, Hristos se rodi! 6.1.2018
Srena Nova godina!!! 31.12.2017
 Copyright © 2000-2018.  Kreativnije.com