Naslovna strana www.mrkonjic-grad.com Login Login
Weather Forecast
 ta ima novo?
Aktuelnosti
Deavanja u gradu
Sa Balkane
Obavjetenja
Praznici
mrkonjic-grad.com
Iz grada
Sport
Kultura
Zanimljivosti
Biseri
 Mrkonji-Grad
O gradu
Priroda
Istorija
Mrkonji na Wikipediji
Foto-galerije
Vaniji telefoni
Karta grada
 Cyber MG
Poruke
Ljudi
Cyber kuhinja
Sjeanja
Zaboravljena vremena
Chat
Linkovi
 Usluge
Web dizajn
Reklamiranje
Sponzori
RSS 2.0

www.mrkonjic-grad.com
Na mrei od 2000.god.

www.kreativnije.com
Aktuelnosti -
 
Javni poziv za rtve mina

22.7.2013..

Na osnovu Ugovora implementaciji projekta pod nazivom ‘’Pokreni se!’’potpisanog 01. jula 2013. godine izmeu Organizacije amputiraca ‘’Udas’’ Republike Srpske i Fondacije za socijalno ukljuivanje u Bosni i Hercegovini, Organizacija amputiraca ‘’Udas’’ raspisuje Javni poziv za dodjelu grant sredstava za podršku malim biznisima za rtave mina i njihove porodice.

Implementacija projekta podrške malim biznisima se treba vršiti na podruju opština/gradova Banja Luka, Kotor Varoš, elinac, Laktaši, Ribnik, Šipovo i Mrkonji Grad.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe koje su rtve mina ili lanove porodica navedenih osoba da preuzmu prijavni obrazac za uestvovanje u projektu, uredno ga popune, dostave u originalu i dvije ovjerene fotokopije u zatvorenoj koverti u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno do 21. avgusta 2013. godine  do 15.00 asova. Kao dan dostave rauna se dan line dostave ili datum naveden na poštanskom peatu ( ako se prijave dostavljaju poštom).

Kriteriji za odabir korisnika projekta:

I Opšti kriteriji:

1. Osoba ili lan porodice da je rtva mine
2. Prijavni obrazac uredno popunjen
3. Medicinska dokumentacija ili drugi dokaz kojim se potvruje da je osoba rtva mine
4. Potpisana izjava kojom potvruje da su navodi  u prijavnom obrazcu istiniti

II Posebni kriteriji:

1. Stepen socijalne potrebe prijavljene osobe ( zaposlenost, materijalno stanje)

2. Stepen socijalne potrebe ( zaposlenost, materijalno stanje):
- lanova porodice prijavljene osobe, i/ili
- osoba koje izdravaju i/ili njeguju prijavljenu osobu, i/ili
- osoba koje prijavljena osoba izdrava

3. Kvalitet poslovne ideje

Zainteresovana lica koja ispunjavaju opšte i posebne kriterijume potrebno je da dostave sledee:
1. Popunjen prijavni obrazac
2. Potpisanu izjavu kojom potvruje da su navodi u prijavnom obrazcu istiniti
3. Fotokopija line karte lica navedenih pod alinejom 1. te pod alinejom 2 posebnih kriterijuma, ako lica iz alineje 2 postoje
4. Medicinsku dokumentaciju ili drugi dokaz iz koje se vidi status rtve mine lica navednih pod alinejom 1 i/ili 2 posebnih kriterija
5. Kunu listu podnosioca zahtjeva
6. Dokaz o slabom materijalnom statusu (izjava o mjesenim primanjima, eventualno dokaz o nezaposlenosti, izvod/potvrda o plaanju poreza po osnovu imovine ili prihoda od imovine za prethodnu godinu) prijavnog lica i snjime povezanih osoba iz alineje 2 posebnih kriterija

Prioritet u odabiru e imati lica sa veim stepenom socijalne potrebe, te nezaposlene ene rtve mina i ene nosioci domainstava u kojima se nalaze lica rtve mina.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijavni obrazci se mogu dobiti u Odjeljenjima ili slubama borako-invalidske zaštite u navedenim opštinama/gradovima Banja Luka, Kotor Varoš, elinac, Laktaši, Ribnik, Šipovo i Mrkonji Grad ili u Organizaciji amputiraca ‘’Udas’’, na web stranici www.udas.rs.ba

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti putem pošte na sledeu adresu:

Organizacija amputiraca ”UDAS” Republike Srpske
Sime Miljuša br.2, 78 000 Banja Luka
Sa naznakom ”Prijava na javni poziv za rtve mina i njihove porodice”

Nepotpune i neblagovremene prijave nee se uzeti u razmatranje.

Aplikacioni obrazac moete preuzeti na adresi:
http://www.mrkonjic-grad.rs.ba/sajt/doc/file/Aplikacioni-obrazac.doc

Izvor: www.mrkonjic-grad.rs.ba


 

Podijeli na Facebook-u

Va komentar na tekst

Da biste poslali poruku morate biti registrovani na ovom sajtu.
Niste se jo registrovali?
Korisniko ime:
ifra:
Komentar:

Maksimalan broj slova po komentaru je 300.
Preostalo je jo slova.

 
Urednici sajta www.mrkonjic-grad.com ne odgovaraju za sadraj komentara posjetioca ovog sajta.
Urednici zadravaju pravo da komentare sa uvrijedljivim, vulgarnim i neprimjerenim sadrajem briu ili mijenjaju.
Ukoliko mislite da je neki od objavljenih komentara po bilo kom osnovu uvrijedljiv za vas, molimo da nas kontaktirate na adresu kontaktmrkonjic-grad.com sa zahtjevom da uklonimo neprimjereni komentar.
Donirajte novac u humanitarne svrhe!
Proitajte jo i...
IX 'Festival djeijeg dramskog stvaralatva RS' 25.9.2018.
Otvorena izloba Zvijezde i meuzvjezdani prostor 11.9.2018.
9. Meunarodni festival djeije pjesme 'Raspjevane pahuljice' 1.9.2018.
estitka povodom Kurban-bajrama 21.8.2018.
U nedjelju na Zelenkovcu 'Rat gra'ova' 16.8.2018.
U ponedjeljak promocija Monografije O Petar Koi 23.6.2018.
Oslikan Mrkonji Grad 28.5.2018.
U ponedjeljak 'Djeca pjevaju gradu' 18.5.2018.
Maliani Djeijeg vrtia obiljeili dolazak proljea 10.5.2018.
Akcija proljetnog ureenja grada 24.4.2018.
 Copyright © 2000-2018.  Kreativnije.com