Prim.Dr Borislav Radulović
specijalista GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA
ul.Svetog Nikole 10, Mrkonjić Grad
tel: 050 221 180

Prim.Dr Borislav Radulović je specijalista ginekologije i akušerstva sa 43 godine radnog staža.
Medicinski fakultet je završio 1957. godine u Sarajevu, kao najmlađi doktor u Bosni i Hercegovini.
Za svoj uspješan rad i postignute rezultate nagrađen je zvanjem Primarijus, te sa više društvenih priznanja.
U svom radnom vijeku je radio za medicinske ustanove u Mrkonjić Gradu, Šipovu i Čelincu. Zbog prirode posla i nedostatka kadra, nikad nije u cjelosti koristio godišnji odmor, a nijedan dan nije bio na bolovanju.
Iako je penzionisan, još uvijek je aktivan u naučno-istraživačkom radu i rado daje savjete svima koji mu se obrate.

Biografija

Rođen 1938.godine u selu Gerzovo, opština Mrkonjić Grad. Studije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu upisao 1957.godine, a diplomirao 1962., prvi u svojoj generaciji, sa vrlodobrom prosječnom ocjenom. U to vrijeme najmlađi doktor u Bosni i Hercegovini.

Po završetku studija primljen u Zdravstvenu stanicu u Mrkonjić Gradu, te po završenom ljekarskom stažu i odsluženju vojnog roka primljen u stalni radni odnos. U to vrijeme Zdravstvena stanica je radila u staroj zgradi sa samo jednom ambulantom. Druga ambulantana je bila smještena u privatnoj kući, dok se Zubna ambulanta nalazila u zgradi Socijalnog osiguranja, bez centralnog grijanja. Ambulante su opsluživali dva ljekara i malo medicinskog osoblja, uglavnom sa nižom stručnom spremom (bolničari i babice).

Kada je dr Radulović imenovan za Upravnika Zdravstvene stanice pokrenuo je proces adaptacije, renoviranja i dogradnje postojeće zgrade kako bi se ispunili uslovi za prerastane ove ustanove u Dom zdravlja, za šta je naravno trebalo obezbijediti i odgovarajući stručni kadar. Ljekari su slati na dodatno usavršavanje, a kasnije i na specijalizaciju.

Kada su ispunjeni svi potrebni zakonski uslovi, Zdravstvena stanica je prerasla u Dom zdravlja, a dr Radulović je imenovan za prvog direktora. Otvorene su i seoske ambulante u Podrašnici, Bjelajcu i Šehovcima, kao i u Gerzovu, Peckoj i Mednoj na području tadašnje opštine Baraći. Pošto je zgrada Doma zdravlja pretrpila znatna oštećenja odlučeno je da se gradi nova zgrada na novoj lokaciji, sa više prostora i opreme. Gradnja je finasirana sredstvima dobijenim od pomoći, mjesnog samodoprinosa i kreditnog zaduženja Doma zdravlja.

Dr Radulović je u međuvremenu završio specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva, te postao prvi specijalista sa stalnim radnim odnosom u Mrkonjić Gradu.

U toku rata bio je na radnoj obavezi u Domu zdravlja, te kratko u Vojnim ambulantama u Bjelajcu i Mrkonjić Gradu, a nakon rata raspoređen od strane Ministarstva zdravlja u Domu zdravlja u Čelincu. Kada se ukazala potreba vratio se u Dom zdravlja u Mrkonjić Grad.

U toku svog radnog vijeka uz redovne poslove doktora opšte medicine, a kasnije specijaliste u Službi za zaštitu zdravlja žena i u Porodilištu, obavljao je i druge poslove u Skupštini opštine Mrkonjić Grad, kao odbornik, predsjednik sekcije za fizičku kulturu,a bio je i među osnivačima Skijaškog kluba i njegov prvi predsjednik.

1982. godine za dugogodišnji uspješan rad i rezultate u razvoju zdravstvene službe dobio je zvanje PRIMARIJUS od strane Ministarstva zdravlja BiH, a od strane SO Mrkonjić Grad Orden rada i Plaketu, a 2002. godine i specijalnu pohvalu Skupštine opštine.

Zbog prirode posla i nedostatka kadra, u svom radnom vijeku nije nikad u cjelosti koristio godišnji odmor, a nijedan dan nije bio na bolovanju.

Sa više od 43. godine radnog staža je penzionisan, a i dalje je aktivan u naučno-istraživačkom radu, jer se i dalje osjeća psiho-fizički dobro i rado daje savjete svima koji mu se obrate.

Novosti

(jul 2007.) Dr. Radulović je u stručnom medicinskom časopisu MEDICI COM (www.medici-com.com) objavio istraživanje "Pruritus, efikasno simptomatsko liječenje". Tekst obuhvata pregled oboljenja i stanja koja izazivaju kožnu manifestaciju pruritus, odnosno svrabež kože, te pregled dosadašnjih načina liječenja.
Naročita pažnja posvećena je prijedlogu za nov način liječenja upotrebom vrućeg vazduha i toplo-vruće vode...
Detaljnije informacije