Naslovna strana www.mrkonjic-grad.com Login Login
Weather Forecast
 ta ima novo?
Aktuelnosti
Iz grada
Privreda
Poljoprivreda
Saobraaj
Turizam
Zdravstvo
Iz Optine
Crna hronika
Ostalo iz grada
Sport
Kultura
Zanimljivosti
Biseri
 Mrkonji-Grad
O gradu
Priroda
Istorija
Mrkonji na Wikipediji
Foto-galerije
Vaniji telefoni
Karta grada
 Cyber MG
Poruke
Ljudi
Cyber kuhinja
Sjeanja
Zaboravljena vremena
Chat
Linkovi
 Usluge
Web dizajn
Reklamiranje
Sponzori
RSS 2.0

www.mrkonjic-grad.com
Na mrei od 2000.god.

www.kreativnije.com
 Iz grada/Iz Optine - Arhiva 2009
oko Stojii poasni graanin
30.12.2009..
Na posljednjoj sjednici Skupštine opštine Mrkonji Grad usvojene su odluke o dodjeli povelja poasnog i zaslunog graanina ove opštine.
Povelju poasnog graanina dobie oko Stojii iz Beograda, koji je djelujui preko Udruenja Mrkonjiana u Beogradu dao izuzetan doprinos u oblasti kulture i obrazovanja na podruju ove opštine.
Planiran budet vei od deset miliona
30.11.2009..
Odbornici Skupštine opštine Mrkonji Grad usvojili su u petak Nacrt odluke o budetu opštine za sljedeu godinu u iznosu od 10.212.000 maraka, što je za 13 procenata više od ovogodišnjeg plana budeta.
Nacrt budeta nisu podrali odbornici SDS-a koji su bili uzdrani, jer smatraju da budet nema razvojnu komponentu.
Strane investicije za nova radna mjesta
17.11.2009..
Jedan od najznaajnijih projekata u Strategiji razvoja opštine Mrkonji Grad do 2012. godine je izgradnja poslovnih zona, što ima za cilj pokretanje znaajnih privrednih investicija za stvaranje uslova i otvaranje novih radnih mjesta.
To je razlog što je, na posljednjoj sjednici, Skupština opštine donijela odluku o pokretanju pripremnih radnji za uspostavljanje poslovnih zona na podruju mrkonjike opštine.
Zapoljavanja pripravnika
5.11.2009..
Opština Mrkonji Grad raspisala je Javni poziv za korištenje sredstava za sufinansiranje zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS. Opština finansira 60% ugovorene bruto plate pripravnika, a preostali dio od 40%, finansira poslodavac koji zapošljava pripravnika.
Odobrena sredstva za zapoljavanje i podsticaj razvoja poljoprivrede
19.10.2009..
Naelnik opštine Mrkonji Grad Zoran Tegeltija potpisao je Ugovore sa poslovnim subjektima o dodjeli bespovratnih sredstava za podsticaj zapošljavanja nezaposlenih lica. i Ugovore sa poljoprivrednim proizvoaima o dodjeli sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede. Poslovnim subjektima za zapošljavanje 32 radnika opština Mrkonji Grad je izdvojila 64.000KM.
Nemaju dozvolu, a hoe da grade stazu
9.10.2009..
Radnici Turistikog centra "Balkana" sa direktorom Slobodanom Puziem protestovali su jue ispred zgrade opštine u Mrkonji Gradu, jer je graevinska inspekcija donijela odluku da se obustavi gradnja staze oko Velikog jezera Balkana.
Naelnik Odjeljenja inspekcijskih slubi u opštini Mrkonji Grad Mitar Cviji kae da su radovi obustavljeni jer investitor nema urbanistiku i graevinsku dozvolu, niti je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja.
Mrkonji trei u BiH po stipendiranju
2.10.2009..
Opština Mrkonji Grad se prema istraivanjima Centra ivilnih inicijativa, a za potrebe studije ''Politike stipendiranja u BiH'', pod nazivom ''Bre, bolje, više stipendije!'' u konkurenciju od 122 opštine, nalazi na treem mjestu sa 345 bodova. Prva je opština Velika Kladuša sa 356 bodova i drugi Doboj sa 354 boda.
Optina Mrkonji Grad GTZ potpisali sporazum
21.9.2009..
Naelnik opštine Mrkonji Grad Zoran Tegeltija i predsjednik Omladinske organizacije "Centar" Boban uri potpisali su sa predstavnicom njemakog društva za tehniku saradnju GTZ Rubinom Esmail-Arndt sporazum o partnerstvu na realizaciji projekta "Podrška seksualnom i reproduktivnom zdravlju i prenvenciji HIV-a kod mladih".
Cigle sa ruevine padaju na prolaznike
6.9.2009..
Zabrana Ministarstva za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju RS o rušenju objekta u ulici Sime Šolaje u Mrkonji Gradu ogorila je stanovnike ovoga grada, ali i nadlene u opštini.
Objekat u ulici Sime Šolaje, koji ima tri etae, predstavlja pravu opasnost za prolaznike. Prva etaa objekata je u vlasništvu "Zadrune trgovine", druga "Mrkonjianke", a trea porodice Dedi, iji zastupnici i osporavaju rušenje objekta.
Donirajte novac u humanitarne svrhe!
Ostali naslovi
Budet manji za milion maraka8.8.2009.
Upitna zakonitost 80 borakih rjeenja21.7.2009.
Pomo u tubi protiv Hrvatske16.6.2009.
Bre do graevinske dozvole6.6.2009.
Povratak iz pepela29.5.2009.
Kreativnim idejama pomau razvoj grada6.5.2009.
Bolji uslovi ivota za 1.500 graana18.4.2009.
Stacionar zatvoren, ostali pacijenti11.4.2009.
Osporeno imenovanje naelnika odjeljenja5.3.2009.
tednjom protiv krize4.2.2009.
Sveani prijem povodom Dana optine3.2.2009.
Omladinska banka - Mozaik fondacija4.1.2009.
: Arhiva
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.
2002.
2001.
2000.
 Copyright © 2000-2018.  Kreativnije.com