Naslovna strana www.mrkonjic-grad.com Login Login
Weather Forecast
 ta ima novo?
Aktuelnosti
Iz grada
Privreda
Poljoprivreda
Saobraaj
Turizam
Zdravstvo
Iz Optine
Crna hronika
Ostalo iz grada
Sport
Kultura
Zanimljivosti
Biseri
 Mrkonji-Grad
O gradu
Priroda
Istorija
Mrkonji na Wikipediji
Foto-galerije
Vaniji telefoni
Karta grada
 Cyber MG
Poruke
Ljudi
Cyber kuhinja
Sjeanja
Zaboravljena vremena
Chat
Linkovi
 Usluge
Web dizajn
Reklamiranje
Sponzori
RSS 2.0

www.mrkonjic-grad.com
Na mrei od 2000.god.

www.kreativnije.com
Iz grada -
 
Odrana 35. sjednica SO Mrkonji-grad

5.1.2008.

U petak 28.12.2007.godine odrna je 35. sjednica Skuptine optine Mrkonji Grad. Sjednici Skuptine prisustvovalo je 21 odbornik. Pored odbornika sjednici su prisustvovali zamjenik naelnika optine, naelnici odjeljenja, predsjednik Sindikata optine, direktor Agencije za privredni razvoj, ef podrune jedinice za geodetsko i imovinsko-pravne poslove i predstavnici javnog informisanja

>Najznaajniji dokument koji je usvojen na sjednici je Odluka o usvajanju budeta Optine Mrkonji Grad za 2008. godinu. Budet za 2008.godinu iznosi 10.330.000 KM, koji se sastoji od uukupnih prihoda i priliva u visini od 10.330.000 KM od ega je: za odreene namjene rasporeeno 6.794.000 KM, za sredstva rezervi 150.000 KM i za kapitalne trokove 3.386.000 KM.

"Budet za 2008. godinu planiran u jednom realnom iznosu, to pokazuje i procenat poveanja u odnosu na plan rebalansa 2007.godine, on je na nivou toga plana i smatramo da je i njegovo izvrenje kroz rashodovnu starnu realno i da taj budet ima razvojnu crtu", rekla je eljka Stojii naelnica odjeljenja za finansije. Dodajui da e i dalje biti znaajna ulaganja u kapitalne projekte, da je to produenje jednog ciklusa koji se prati kroz program kapitalnih investicija i ove godine e preko tri miliona konvertibilnih maraka biti izdvojeno za kapitalne projekte koji su sastavni dio ovog prijedloga usvojenog plana budeta.

"Takoe imamo i znaajna sredstva za podsticaj zapoljavanja, razvoj malih i srednjih preduzea i poljoprivrede u iznosu od 700 hiljada KM i ja se nadam da e ta sredstva da se i povuku u narednoj godini i to u veem iznosu nego to je to bilo prethodnih godina", dodala je Stojii.

Nakon usvajanja budeta usvojena je i Odluka o izvrenju budeta za 2008.godinu u iznosu od 10.330.000 KM.

Usvojena je i Odluka o rebalansu budeta optine Mrkonji Grad za 2007.godinu, kao i Odluka o rasporeivanju suficita iz prethodnog perioda u iznosu od 1.660.000 KM. Pomenuta sredstva e se utroiti za finansiranje kapitalnih ulaganja i za kapitalne grantove:
- finansiranje izgradnje puteva na podruju optine Mrkonji Grad u ukupnom iznosu do 650.000 KM,
- finansiranje izgradnje vodovoda i kanalizacije na podruju optine Mrkonji Grad u ukupnom iznosu do 50.000 KM,
- finansiranje projekata iz oblasti kulture – Sanacija Doma kulture u ukupnom iznosu do 450.000 KM,
- finansiranje izgradnje parkova i trnica na podruju optine Mrkonji Grad u ukupnom iznosu do 200.000 KM,
- finansiranje sanacije upravne zgrade u ukupnom iznosu do 100.000KM,
- finansiranje nabavke objekata za zbrinjavanje porodica poginulih boraca i RVI u ukupnom iznosu do 160.000 KM i
- finansiranje izgradnje i odravanje vjerskih objekata u iznosu do 50.000 KM kroz kapitalne grantove.

Pred odbornicima se nalo i nekoliko Programa.

Usvojen je i Program koritenja sredstava od naknade za koritenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje elektrine energije u 2008.godini. Ovim Programom predvienih 700.000 KM predlae se za izdvajanje 300.00 KM za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzea, 270.000 KM za podsticaj poljoprivrede, 100.000 KM za program turizma i 30.000 KM za zapoljavanje pripravnika sa visokom strunom spremom.

Tako usvojen i Program za podsticaj razvoja poljoprivrede u 2008.godini, kojim se namjerava da putem odobravanja kredita po povoljnim uslovima i dodjelom bespovratnih sredstava za projekte koji e unaprijediti aktivnosti poljoprivrednih proizvoaa na podruju optine Mrkonji Grad, a naroito u dijelu koji se odnosi na poboljanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, pokretanje preraivakih kapaciteta i organizovanja poljoprivrednika.

Odbornici su usvojili i Program za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzea i preduzetnuika u 2008. godini. Ovim Programom optina Mrkonji Grad ima namjeru da putem odobravanja kredita po povoljnim uslovima i dodjelom bespovratnih sredstava za projekte koji e donijeti unapreenju poslovanja privrednih subjekata, stimulie i podstakne opti ambijent za privredni razvoj.

Usvojen je i Program olakica za unapreenje poslovanja privrednih subjekata na podruju optine Mrkonji Grad. Ovim Programom namjerava se stimulisanje otvaranja novih poslovnih subjekata kroz razliite vidove povlastica.

Odbornici su usvojili i Program rada Skuptine optine Mrkonji Grad za 2008. godinu.

Pred odbornicima su se nalo i nekoliko odluka koje su oni usvojili: Odluka o pristupanju izmjeni Regulaciono-urbanistikog plana grada za dio lokaliteta koji pripada preduzeu "Fabrika vijaka" a.d., Odluka o prenosu prava koritenja nekretnina na Republiki hidrometeoroloki zavod Republike Srpske, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na naknadu za rad odbornika i strunih radnih tijela koje imenuje Skuptina optine Mrkonji Grad.

Ovom odlukom odbornik Skuptine optine za obavljanje odbornike dunosti i dunosti lana radnog tijela koje imenuje Skuptina ima pravo na novanu naknadu u iznosu od 400 KM mjeseno, a odbornici koji obavljaju samo odborniku dunost imaju pravo na naknadu u iznosu od 300 KM. Spoljni struni saradnici radnih tijela koji nisu odbornici imaju pravo na mjesenu naknadu od 100 KM. Predsjednik i lanovi Optinske izborne komisije, kao posebno stalno radno tijelo Skuptine, imaju pravo na mjesenu naknadu u visini od po 400 KM

Odbornici su usvojili i Odluku o davanju saglasnosi na zakljuivanje ugovora o kupoprodaji gradskog-graevinskog zemljita izmeu optine Mrkonji Grad i Dedi Rusmina i dr. iz Mrkonji Grada.

Usvojena je i Odluka o dodjeli optinskih nagrada i priznanja.

Nakon zavreta rada Skuptine predsjednica Divna Anii svim prisutnima estitala je predstojee Novogodinje i Boine praznike i pozvala ih na koktel.

Izvor: www.mrkonjic-grad.rs.ba


 

Podijeli na Facebook-u

Va komentar na tekst

Da biste poslali poruku morate biti registrovani na ovom sajtu.
Niste se jo registrovali?
Korisniko ime:
ifra:
Komentar:

Maksimalan broj slova po komentaru je 300.
Preostalo je jo slova.

 
Urednici sajta www.mrkonjic-grad.com ne odgovaraju za sadraj komentara posjetioca ovog sajta.
Urednici zadravaju pravo da komentare sa uvrijedljivim, vulgarnim i neprimjerenim sadrajem briu ili mijenjaju.
Ukoliko mislite da je neki od objavljenih komentara po bilo kom osnovu uvrijedljiv za vas, molimo da nas kontaktirate na adresu kontaktmrkonjic-grad.com sa zahtjevom da uklonimo neprimjereni komentar.
Donirajte novac u humanitarne svrhe!
Na istu temu: Skuptina optine
Podrka razvoju MSP i preduzetnitva 28.11.2017
Javni konkurs za dodjelu sredstava udruenjima graana 24.5.2016
Predstavnici OEBS-ove kancelarije Banjaluka u radnoj posjeti optini Mrkonji Grad 14.2.2013
Optina Mrkonji Grad sufinansira osam projekata mladih 18.6.2012
Optina nagradila najbolje uenike 11.6.2012
Potpisan ugovor o kreditiranju malih i srednjih preduzea, poljoprivrede i turizma 8.6.2012
Optina plaa vantjelesnu oplodnju 2.2.2012
Podrka Optine Mrkonji Grad raanju djece 29.1.2012
Optina pomae istraivanja 26.12.2011
Javna rasprava na temu Strateki razvoj Saveza optina i gradova RS 1.12.2011
Projekat 'Volontiraj Kreditiraj' u optini Mrkonji Grad 12.10.2011
Uz ank i aicu alkohola do tue 2.10.2011
Mrkonji Grad na 4. Investicionoj konferenciji 23.9.2011
Mrkonjika optina stimulie preduzetnitvo i zapoljavanje 17.6.2011
Javni poziv za koritenje sredstava za sufinansiranje zapoljavanja pripravnika 15.12.2010
Stipendije za redovne studente 9.12.2010
Majka i sin dobili krov nad glavom 31.10.2010
Ministar finansija u radnoj posjeti Mrkonji Gradu 22.6.2010
Optinu Mrkonji Grad posjetio zamjenik ambasadora SAD 28.5.2010
tednja redukuje ulinu rasvjetu 24.4.2010
Ministar Radivoje Brati u posjeti Mrkonji Gradu 9.4.2010
Ministarka Jasna Brki posjetila optinu Mrkonji Grad 11.3.2010
Obiljeen Dan optine 8.2.2010
Novogodinji paketii za prvaie 1.1.2010
Planiran budet vei od deset miliona 30.11.2009
Strane investicije za nova radna mjesta 17.11.2009
Sve dozvole na jednom mjestu 12.11.2009
Zapoljavanja pripravnika 5.11.2009
Odobrena sredstva za zapoljavanje i podsticaj razvoja poljoprivrede 19.10.2009
Povodom Djeije nedjelje Naelnik optine organizovao prijem za maliane 8.10.2009
Mrkonji trei u BiH po stipendiranju 2.10.2009
Optina Mrkonji Grad GTZ potpisali sporazum 21.9.2009
Budet manji za milion maraka 8.8.2009
Posao za 200 radnika 19.6.2009
Pomo u tubi protiv Hrvatske 16.6.2009
Povratak iz pepela 29.5.2009
Kreativnim idejama pomau razvoj grada 6.5.2009
Stacionar zatvoren, ostali pacijenti 11.4.2009
Osporeno imenovanje naelnika odjeljenja 5.3.2009
Sveani prijem povodom Dana optine 3.2.2009
Odrana 1. sjednica SO Mrkonji Grad 27.11.2008
Optina podstie poljoprivredu 24.10.2008
Optina odobrila 121.500 KM za zapoljavanje 60 radnika 21.10.2008
Potpisivanje ugovora za etiri projekta 1.10.2008
Stanovi za 24 porodice 21.8.2008
Optina zainteresovana za ulaganje u Fabriku vijaka 10.7.2008
Potpisivanje ugovora s nevladinim organizacijama 23.6.2008
Optina nagradila talentovane uenike 20.6.2008
Odrana javna rasprava o Nacrtu strategije partnerstva sa graanima 29.5.2008
Optina Mrkonji Grad nastavlja saradnju sa GAP-om 18.4.2008
Projekat obnove pozorine sale u Domu kulture 26.12.2007
Delegacija ruskog grada Irkutska u posjeti Mrkonjiu 18.12.2007
Kasa optine Mrkonji Grad poluprazna 17.12.2007
Konkurs - Mini projekti mladih 13.9.2007
Mrkonji Grad tui Hrvatsku 31.7.2007
Posjeta amerikog ambasadora 26.7.2007
Sredstva za nevladine organizacije 19.6.2007
Sveani prijem osnovaca kod naelnika 7.6.2007
Bilten Optine Mrkonji Grad 17.1.2007
Vie kulturnih sadraja 15.9.2006
Nove zakrpe na starom asfaltu 29.4.2006
Pune ruke poklona 12.1.2006
Nova alter-sala 28.9.2005
Lokalne novosti no.3 27.9.2005
Pomo za izgradnju dvorane 8.8.2005
Lokalne novosti 11.5.2005
aci parlamentarci 6.4.2005
Proitajte jo i...
Boro Zelenkovac: iv sam, nikad ivlji! 15.3.2018
Poljoprivrednici zadovoljni planiranim Programom za podsticaj 14.3.2018
Gerzovo na Internetu 24.2.2018
Maliani obiljeili Dan optine 6.2.2018
Potukla se etvorica Mrkonjiana, dvojica povrijeena 22.1.2018
Za maliane 400 paketia 31.12.2017
Podrka razvoju MSP i preduzetnitva 28.11.2017
Eksperti preporuuju: Brendirati mrkonjiku ljivovicu 22.11.2017
Promocija projekta Kua dobre sofre 21.11.2017
Optini Mrkonji Grad dodijeljen Srebrni znak Crvenog krsta 14.11.2017
 Copyright © 2000-2018.  Kreativnije.com